Utgiven litteratur

De senaste åren har det givits ut ett stort antal böcker som anknyter till Märkesåret 1809 och relationen mellan Sverige och Finland. Nedan presenteras ett urval av de titlar som vi tagit del av.

Om du önskar lägga till en bok, skicka in titel, författare samt en kort beskrivning av boken till jessica.melin@norden.se


Karlek och krigTitel: "Kärlek och krig. Revolutionen 1809" 
Författare: Anders Isaksson
Förlag: Albert Bonniers Förlag
Beskrivning: På våren 1809 var Sverige ett land i krig, i kaos och i upplösning. Hela landets existens stod på spel. Ryssland hade erövrat Finland, tagit Norrlands kustområden ända ned till Umeå och landsatt trupper i Grisslehamn, tio mil från Stockholm. En grupp högre militärer hade fängslat den enväldige kungen, Gustav IV Adolf, och bildat en provisorisk regering. I Värmland hade officerare och soldater ur Västra armén gjort revolt för att rädda landet undan förödelsen. Med överstelöjtnanten Georg Adlersparre som befälhavare marscherade de mot Stockholm för att tvinga de styrande att inkalla en riksdag. På vägen mötte Adlersparre sitt livs kärlek och fick ja på sitt frieri. När han red in i Stockholm i spetsen för sina 3000 soldater slets han mellan sin längtan att bilda familj och att fullborda den revolution som han påbörjat.


Nod och lustTitel: "Nöd och lust. Sverige och Finland i samtid och framtid"
Red. Torsten Hallberg
Förlag: Arena Norden
Beskrivning: Boken behandlar relationer mellan Sverige och Finland från tiden efter andra världskriget och framåt. Föreningen Norden har låtit 16 skribenter beskriva relationerna, alltifrån de på det politiska och ekonomiska planet via de idrottsliga i form av Finnkampen till rent personliga över Bottenviken och Ålands hav.

 

 

Napoleons skuggaTitel: "Napoleons skugga. Baler, bataljer och Finlands tillkomst" 
Författare: Matti Klinge
Förlag: Atlantis
Beskrivning: Den framstående historikern Matti Klinge har skrivit en fascinerande beskrivning av ett viktigt brytningsskede i Europas historia och dess inverkan på Östersjöområdet. Den franska revolutionen var startskottet för en stormig period i Europa, en period vars följder vi fortfarande lever med. Napoleons maktutveckling kulminerade i Tilsitavtalet 1807, och som en följd av det förändrades Östersjöområdets politiska karta helt. Det är global stormaktspolitik men också miljoner mänskors liv och individuella öden, och händelserna upptog tankarna hos filosofer och poeter med sin ödesdigra tyngd. Matti Klinge drar upp konturerna för perioden i all dess mångfald. Han riktar blicken på krig och politiska förhandlingar, men också på semiotiskt intressanta uttryck, dikter, tal, ceremonier, vänskapsrelationer och kärleksförhållanden. Tidens mänskor får sina röster hörda tack vare en mångfald citat.

Rikssprangningen som komTitel: "Rikssprängningen som kom av sig"
Författare: Torkel Jansson
Förlag: Atlantis
Beskrivning: 1809 klövs Sverige. Finland förenades med Ryssland, Norge fem år senare med den avmagrade Moder Svea. Två unioner med uppenbara bröllopsbesvär tillkom. Nationalstaterna växte sig starka, äktenskapen sprack. Finland och Sverige, som aldrig utgjort någon union, fann sig inte i de nya mesallianserna. Det påtvungna särboskapet fungerade inte. Exilfinnar i Stockholm skrev författningar för storfurstendömet, och Runeberg och Topelius förklarades i Sverige höra till det nya statsskickets tid. Det går bara att översätta Emil i Lönneberga till finska, då illbattingen blev ordförande i den svensk-finländskt unika kommunalnämnden, och han har även i Vaahteramäki fått hålla sig till Sveriges rikes lag, Ruotsin valtakunnan laki, som i dag är renare bevarad östanhavs än i Sverige.


Finlandsfragan iTitel: "Finlandsfrågan i svensk politik 1809-2009"
Författare: Krister Wahlbäck
Förlag: Atlantis
Beskrivning: Förlusten av Finland 1809 ställde Sverige inför frågor som vi fortfarande söker svaren på idag 2009. Hur bör vi ställa oss till det grannland som vi fått mellan oss och Ryssland? Först storfurstendömet 1809 - 1917, sedan det självständiga Finland efter 1917, efter 1995 också vår partner inom EU. Först och främst: Hur kan vi bäst stödja vår granne om han pressas av tsaren eller Lenin, av Stalin eller Chrustjov och kanske Putin eller någon ännu värre i morgon? Den frågan har lett till öppna strider eller dolda dragkamper i 200 år, från Carl XIV Johan till Carl Bildt, från Per Albin till Palme, från Branting till Sandler, från Oscar I till Hammarskjöld. Detta tema i vår politik skildras nu för första gången i ett samlat grepp, därtill av en historiker som var åsyna vittne inom UD. Bild från
www.adlibris.se

1808Titel: "September 1808"
Författare: Nils Erik Forsgård
Förlag: Atlantis
Beskrivning: September 1808 är en dramatisk månad i Österbotten. I bakgrunden mullrar de stora europeiska napoleonkrigen. I Oravais och vid Jutas drabbar svenska trupper samman med ryskaförföljare i två av krigets mest kända slag. Med hjälp av samtida ögonvittnesskildringar letar Nls Erik Forsgård efter individen i kriget och människan i soldatleden. Han skildrar enskilda slag och bataljer, men han tecknar också en bild av krigets hårda inverkan på lokalsamhället. Och över allting, över hela Europa i denna september månad, svävar "världens plågoris Napolion Bonapart".

 

Folke och FridaTitel: "Folke och Frida" 
Författare: Frida Åslund
Förlag: Atrium Förlag
Beskrivning: "Folke och Frida" och "Fridas nya värld" av Frida Åslund är en självbiografisk barndomsskildring utgiven första gången 1925 och handlar om två barn som växer upp i Umeå på 1880-90-talet, en tid då 1808-1809 års krig fortfarande kändes nära och var något man pratade om både i familjen och i skolan. Frida besöker bland annat som nioåring slagfältet i Sävar där hon hört berättas att man begravt de döda soldaterna så slarvigt att händerna stack upp ur jorden. Berättelsen avslutas i Döbelns park framför monumentet över Georg Carl von Döbeln som där höll sitt sista tal till den svensk-finska hären, där den då 15-åriga Frida och hennes kompisar upptäcker vad freden egentligen innebar.


Fridas nya varldTitel: "Fridas nya värld"
Författare: Frida Åslund
Förlag: Atrium Förlag
Beskrivning: "Folke och Frida" och "Fridas nya värld" av Frida Åslund är en självbiografisk barndomsskildring utgiven första gången 1925 och handlar om två barn som växer upp i Umeå på 1880-90-talet, en tid då 1808-1809 års krig fortfarande kändes nära och var något man pratade om både i familjen och i skolan. Frida besöker bland annat som nioåring slagfältet i Sävar där hon hört berättas att man begravt de döda soldaterna så slarvigt att händerna stack upp ur jorden. Berättelsen avslutas i Döbelns park framför monumentet över Georg Carl von Döbeln som där höll sitt sista tal till den svensk-finska hären, där den då 15-åriga Frida och hennes kompisar upptäcker vad freden egentligen innebar.


i stormens ogaTitel: "I stormens öga. Gustaf IV Adolfs regeringstid och revolten 1809" 
Författare: Christopher O’Regan
Förlag: Bokförlaget Forum
Beskrivning: Få svenskar är så mytomspunna som Gustaf IV Adolf, regenten som störtades i en militärkupp 1809. Hans tid vid makten har liknats vid en mörk natt mellan två ljusa dagar, och eftervärldens dom över honom har varit skoningslös. En född förlorare, en vidskeplig fanatiker som i Napoleon trodde sig se en inkarnation av antikrist, en politisk klåpare som lyckades trassla in Sverige i tidens stora krig. Han ensam bar skulden till att Finland gick förlorat. I dag känner vi honom som Galenpannan. Men hur var det egentligen? Sällan har segrarna så oemotsagda fått skriva sin historia. En av de främsta kännarna av tiden, historikern Christopher O? Regan, har gått till källorna för att syna krafterna som störtade Gustaf Adolf och som svärtade hans eftermäle. I stormens öga skildrar de dramatiska händelserna kring revolten i mars 1809, och är en spännande uppgörelse med den gängse bilden av Gustaf IV Adolf och hans kungagärning.


HallonbatsflyktingenTitel: "Hallonbåtsflyktingen" 
Författare: Mika Nousiainen
Förlag: Brombergs
Beskrivning: Mikko Virtanen har ett problem. Han vill inte längre vara finsk. Han vill inte vara den där tysta och grubblande typen med ångestkänslor och dåligt självförtroende. Istället vill han vara svensk! Efter vissa inledande svårigheter går det vägen. Mikko blir Mikael Andersson, en vältalig äkta man och familjefar från Göteborg. Priset blir högt, men vad gör man inte för att få leva i världens bästa land? Hallonbåtsflyktingen är en roman fylld av humor och en hyllning till Sverige men samtidigt en ironisk blinkning från vårt grannland i öster.

 

 

FabrikorTitel: "Fabrikör Liljeroos luftskepp"
Författare: Arto Paasilinna
Förlag: Brombergs
Beskrivning: När kommundirektör Hemmi Elstelä ska fyra av startskottet för ett medeldistanslopp råkar han själv sätta av i full fart och till råga på allt vinna loppet. Och detta iförd grå kostym! Händelsen leder till att han får sparken från sitt jobb - men han misströstar inte. Han får snart ett nytt jobb och blir tegelfabrikör Lars Liljeroos högra hand. Första uppdraget för Hemmi blir att fånga in tegelbrukets reklamballong, ett luftskepp vid namn Slättens goda fe, som slitit sig och drivit österut med vindens hastighet. Inne i luftskeppet sitter hårdrockbandet Black Shotton instängt...

 

Det autonomaTitel: "Det autonoma Finlands födelse" 
Författare: Päiviö Tommila
Förlag: Edita
Beskrivning: Kriget mellan Sverige och Ryssland 1808-1809 hör till de mest centralabrytningstiderna i Finlands historia. Kriget slutade i Sveriges nederlag och i freden i Fredrikshamn gick den östra rikshalvan förlorad. Finland införlivades i det ryska kejsardömet, men i samband därmed fick landet ställningen av ett autonomt storfurstendöme: en egen regering, en egen centralförvaltning och en egen statsekonomi - Finland blev en autonom stat.

 

Come to FinlandTitel: "Come to Finland, Affischer och resor 1851-1965" 
Författare: Magnus Londen, Joakim Enegren, Ant Simons
Förlag: Edita
Beskrivning: Med Come To Finland får en bortglömd del av Finlands kulturarv äntligen en egen bok. Efter ett omfattade forskningsarbete i Finland och utomlands finns den här högklassiga gåvoboken i bokhandlarna från oktober 2007. I boken hittar du affischer för städer och regioner, från Helsingfors till Lappland, från Åbolands skärgård till Viborg. Men också resebranschens anrika företag finns med, till exempel Statsjärnvägarna, Finnair, FÅA och de andra rederierna.

 

OperationTitel: "Operation Stella Polaris"
Författare: Johanna Parikka Alenstedt
Förlag: Efron och Dotter
Beskrivning: I slutet av september 1944 ägde den omdiskuterade och topphemliga operationen Stella Polaris rum. Hela den finska signalspaningen och det hemliga arkivet flyttades till Sverige. Allt för att det inte skulle falla i Sovjetunionens händer vid en invasion. Även signalspanarnas familjer följde med, eftersom det fanns en risk för utpressning och terror om de stannade i Finland. Här berättas historien om Operation Stella Polaris, dess bakgrund och konsekvenser men också om människorna som drabbades. Om kvinnorna som rycktes upp med sina rötter och om barnen som inte fick veta vad pappa jobbade med.

 

narmaste grannarTitel: "Närmaste grannar - Finland och Sverige. En historisk vecka den 8 -15 juni 2008 i Helsingfors"
Red. Pentti Paulasto
Förlag: Historiska bilder
Beskrivning: Boken dokumenterar ostindienfararen Götheborgs besök i Helsingfors som ett led i festligheterna kring Märkesåret 1809. Tiotusentals människor tog del av programhelheten kring detta unika fartyg som återuppstått efter sin förebild från förra hälften av 1700-talet. Höga gäster från Sverige med Prins Carl Philip i främsta ledet medverkade. Boken är en berättelse om närheten mellan Finland och Sverige. Ett trehundratal bilder bidrar till läsupplevelsen.

 

Gustav IV AdolfTitel: "En kunglig tragedi - en biografi om Gustaf IV Adolf" 
Författare: Mats Wickman
Förlag: Fischer & Co
Beskrivning: Av svenska kungar har få gått ett så tragiskt och okänt öde till mötes som Gustaf IV Adolf. Hans liv bildar en närmast osannolik händelsekedja, fylld av kontraster och dramatik. Den stora vändpunkten kom med avsättningen den 13 mars 1809. Kuppen var oblodig och har därför kallats för en "operettkupp". Men det är inte bara avsättningen som är operettliknande. Hela hans liv skulle kunna utgöra den bärande handlingen i en operett eller kanske snarare en opera. Från hans besynnerliga och hårda uppfostran som kronprins till att han bruten till kropp och själ irrade omkring på kontinenten, allt medan ungarna skrek "Schwedenkönig" efter honom och försökte pricka hans höga, otidsenliga hatt med snöbollar. De sista månaderna av sitt liv tillbringade den forne kungen sjuk och alkoholiserad på ett litet värdshus i Schweiz där han tog in under namnet överste Gustafsson. Slutet blir allt annat än glättigt. Det är just dramatiken och kontrasten till hans tidigare kungliga tillvaro som utgjort drivkraften för Mats Wickman att måla upp detta porträtt av Gustaf IV Adolf.Min pappaTitel: "Min pappa - ett krigsbarn" 
Författare: Katarina Vastamäki
Förlag: Förlaget Livstecken
Beskrivning: 1942 kom ett ensamt flyktingbarn till Sverige för att stanna. En pojke som med tiden fick egna barn. Hur påverkade den tidiga separationen pojken och hans möjligheter att leva ett fullödigt liv? Och hur påverkades andra i hans närhet? Efter decennier av tystnad söker nu frågorna sina svar. Det sägs att "Tiden läker alla sår", men det är inte sant. Tiden kan tillfälligt få oss att glömma - men för att läkas måste vi minnas, våga möta och sätta ord på det svåra. Ord som de flesta finska krigsbarn förlorade på sin långa resa."Min pappa - ett krigsbarn" handlar om glädje och sorg, om kärleken mellan en förälder och ett barn; och om den livskraft som föds ur försoning.

 

Det stora nederlagetTitel: "Det stora nederlaget: när Sverige och Finland delades 1808-1809" 
Författare: Allan Sandström
Förlag: Gullers förlag
Beskrivning: Långsamt rör sig en av Sveriges sista slagkraftiga arméer mot Umeå. Den norrländska sommarnatten är ljus. Inga spår av fienden. Bakom ligger kusten där de nyligen landsatts. Nu ska ryssarna besegras och drivas bort från svenskt land. Allt är väl förberett. Alla förutsättningar gynnsamma. Fem dagar senare är allt över. Senfärdighet, överdriven försiktighet, obegripliga beslut och en rad huvudlösa reträtter avslutar kriget. Den stora expeditionen har misslyckats! Ryssarna har vunnit och Sverige förlorar Finland - efter sexhundra år av gemensam historia.I dag har det gått två hundra år sedan rikssprängningen, sedan blodiga strider hölls på såväl finsk som svensk mark. Ett omdebatterat krig som fortfarande väcker frågor. Vad kunde ha gjorts annorlunda?

Kronikor i grannland 1Titel: "Menar du mig ? Webbkrönikor band 1 + 2" 
Red. Bengt Lindroth
Förlag: Hanaholmen
Beskrivning: Finländska och svenska nyckelpersoner inom ekonomi, kultur och politik har under märkesåret bidragit med aktuella och tankeväckande krönikor om sitt personliga förhållande till grannlandet.

 

ett stank av rottTitel: "Ett stänk av rött. Två systrar i revolutionens tjänst"
Författare:Erkki Tuomioja
Förlag: Leopard förlag
Beskrivning: Systrarna Hella Wuolijoki och Salme Dutt var två av 1900-talets märkligaste kvinnor. Hos Hella möttes politiker, kulturpersonligheter, diplomater och spioner från hela världen. Under kriget organiserade hon hemliga förhandlingar mellan den finska statsledningen och Stalins utsända i Stockholm. Hennes krigsmotstånd belönades med en livstidsdom för landsförräderi, men frisläppt efter kriget blev hon chef för Finlands Rundradio. Tillsammans med Berthold Brecht, som på sin flykt undan nazisterna fick en fristad hos Hella, författade hon världssuccén Herr Puntila och hans dräng Matti. Hennes syster Salme Dutt blev Kommunistiska Internationalens hemliga agent i London och gifte in sig i den svenska släkten Palme. Salmes make var en av de ledande brittiska kommunisterna, men det var Salme som innehade rollen som grå eminens, inga beslut fattades innan hon hade godkänt dem.

I bodlarnasTitel: "I bödlarnas fotspår. Massavrättningar och terror i finska inbördeskriget 1918"
Författare: Aapo Roselius
Förlag: Leopard förlag
Beskrivning: Vid sidan av första världskriget och i skuggan av den ryska revolutionen utkämpades i Finland ett blodigt inbördeskrig mellan de röda och de vita. Kriget kännetecknades av ett brutalt våld mot civila och krigsfångar. Grymheterna tog inte slut när de vita segrat. Då följde en straffkampanj som i hänsynslöshet söker sin like i Europas moderna historia. Segrarna avrättade närmare tiotusen fiender och över tolv tusen röda dog i fånglägren på grund av undernäring och sjukdomar. Det skapade en bitterhet och ett kollektivt trauma som förstärktes av att det officiella Finland vägrade erkänna vad som hänt. Vad fick människor att utföra så brutala handlingar? I I bödlarnas fotspår berättar Aapo Roselius om de mest omskakande händelserna under den vita terrorn.


tva dygnTitel: "Två dygn som förändrade Sverige. 1809 års revolution"
Författare: Börje Isaksson
Förlag: Natur & Kultur
Beskrivning: Året är 1809 och Sverige är på väg mot en katastrof. Den ryska armén har erövrat Finland och marscherar över isen för att anfalla Sverige. I väster avvaktar en norsk armé vid gränsen och i söder förbereder den danska armén en invasion av Skåne. Två dygn som förändrade Sverige är en dokumentär skildring av den dramatiska tiden 1809-1810. Här tecknas bakgrunden till 1809 års revolution och vi får följa med in i maktens korridorer och upprorsmännens slutna rum. Boken skildrar också soldaternas elände och aristokratins fester. Den är baserad på de inblandades brev, dagböcker och memoarer.


StormvindarTitel: "Stormvindar - en bok om ödesåret 1809" 
Red. Ingvar von Malmborg
Förlag: Riksarkivet
Beskrivning: År 1809 är det mest dramatiska år Sverige har upplevt. Under några korta månader förändras landet i grunden. På vårvintern marscherar Västra armén mot Stockholm och snart har Gustav IV Adolf förlorat sin tron. I snabb takt skrivs en ny och mer demokratisk regeringsform fram, som antas på vår nuvarande nationaldag 6 juni - medan ryska armén härjar i norra Sverige. I september klyvs riket i två delar och Finland tillhör nu Ryssland. På senhösten sätts kungafamiljen på en båt till Tyskland och återvänder aldrig. Här får napoleontidens färgstarka personligheter nytt liv; general von Döbeln, Hans Järta, kommendant Cronstedt, Axel von Fersen och inte minst den avsatte kungen själv. I årsboken skildras även stämningarna i Finland under kriget 1808-09, liksom folkliga upplopp, klassförskjutningar och censur som följer i spåren av förändringarna.


JO - lagensTitel: "JO-Lagarnas väktare" 
Red. Jesper Ekroth och Kjell Swanström
Förlag: Riksdagens ombudsmän - JO
Beskrivning: Det är nu 200 år sedan JO-ämbetet inrättades genom antagande av 1809 års regeringsform. Denna jubileumsskrift består av 18 uppsatser med JO-ämbetet i fokus.

 

 

maktbalans och kontrollmaktTitel: "Maktbalans och kontrollmakt - 1809 års händelser, idéer och författningsverk i ett tvåhundraårigt perspektiv" 
Red. Margareta Brundin, Magnus Isberg
Förlag: Riksdagsbiblioteket
Beskrivning: 2009 är det 200 år sedan en ny regeringsform antogs av riksdagen. Den kallades in i maj 1809 sedan kung Gustav IV Adolf hade avsatts i mars. Riksdagens huvuduppgift var då att besluta om en ny regeringsform. Ett konstitutionsutskott tillsattes - de första i riksdagens historia. På bara ett par veckor utarbetade utskottet en ny regeringsform som antogs den 6 juni. Det är den av anledningarna till att vi firar denna dag som Sveriges nationaldag. Boken består av 14 uppsatser, skrivna av historiker, rättsvetare och statsvetare och behandlar hela det författningsverk som skapades vid 1809-1810 års riksdag och beskriver författningsutvecklingen under den långa tid som denna regeringsform var i kraft.

Det glomda krigetTitel: "Det glömda kriget 1808-1809" 
Författare: Kim M. Kimselius
Förlag: Roslagstext förlag
Beskrivning: "Vad har jag nu ställt till med?" utbrast Ramona. Hon förstod genast att en ny tidsförflyttning var på gång. Hon ville gripa tag i Theo så att även han följde med. Men det var för sent... När Theo och Robert upptäcker att Ramona försvunnit, vet de inte vart hon har tagit vägen. De tror att hon har färdats till kriget 1808-1809, då Sverige förlorade Finland till Ryssland. Därför läser de allt om det kriget. Varje gång Theo tar en ny mapp får det oanade följder. Ramona kämpar för sitt liv i det finska kriget, där kulorna viner runt henne, folk sprängs i bitar och döden ständigt lurar bakom nästa vägkrök. Ska Theo och Robert hinna rädda Ramona innan det är för sent?
 


Raddade till livetTitel: "Räddade till livet. Om en stor svensk hjälpinsats för Finlands barn 1939-1949"
Författare: Tapani Rossi
Förlag: Rossi, TYP
Beskrivning: Tusentals finska barn fick vård på svenska sjukhus under krigsåren. Minst 3000 av dem var så svårt sjuka att de inte hade överlevt utan de svenska insatserna. Många av de finska barn som placerades på svenska barnhem hade både finska vårdare och tillgång till finsk-språkiga lärare. De kom hem med sitt modersmål i behåll till skillnad från de barn som placerades i fosterhem. De här nya rönen är resultat av Tapani Rossis forsk-ning om finska krigsbarn på svenska barnhem och sjukhus 1939-1949.


Finlands politiska historiaTitel: "Finlands politiska historia 1809-2009" 
Författare: Osmo Jussila, Seppo Hentilä, Jukka Nevakivi
Förlag: Schildts förlag AB
Beskrivning: Tredje reviderade upplagan av standardverket om Finland som en självständig aktör, utgiven till tvåhundraårsjubileet av rikets sprängning 1809. Detta är berättelsen om storfurstendömet och republiken Finland i världshistoriens virvlar, en framgångssaga med få motsvarigheter. Författarna är alla tre professorer i politisk historia vid Helsingfors universitet och därmed framstående experter på sitt ämne.Kriget som bar NapoleonsTitel
: "Kriget som bär Napoleons skugga. Finska Kriget 1808-1809" 
Författare: Lars Lundin
Förlag: Schildts förlag AB
Beskrivning: Sandels, von Döbeln och Adlercreutz; Lappo, Oravais, Koljonvirta och Sveaborg - namnen är bekanta. Finska kriget 1808-1809 känner alla närmast från Fänrik Ståls sägner. Att Sverige förlorade Finland, vet vi förstås. Men vad döljer sig bakom de kända namnen, vad hände egentligen? Vilka namn och dagar var svenskarnas och finnarnas, vilka var ryssarnas?

 

 

Gustafs resaTitel: "Gustafs resa, en sann historia" 
Författare: Veronica Leo
Förlag: Schildts förlag AB
Beskrivning: Hur var det att vara sjutton år i Finland år 1808? Att vara en ung man och med egna ögon bevittna händelser som i grunden förändrade Finlands historia? Sjuttonåringen Eric Gustaf Ehrström skrev en dagbok just sommaren 1808 då han följde med fälttåget i Österbotten och upplevde en rad äventyr som kulminerade i att han blev tillfångatagen av ryssarna. Hans dagbok ligger till grund för Veronica Leos bok, en både medryckande och roande skildring av Gustaf och hans tid. Även om boken utspelar sig under 1808-09 års krig är Gustaf också upptagen av mycket annat, inte minst förälskelser och kärleksbekymmer: vad gör man till exempel när man är förälskad i två stycken samtidigt?


Saret vill blodaTitel: "Såret vill blöda ännu. Finland i svensk dikt 1808–1848" 
Författare: Krister Nordberg
Förlag: Svenska litteratursällskapets förlag
Beskrivning: Förlusten av Finland kom att avspeglas och bearbetas i diktningen i Sverige under decennierna efter finska kriget. Genom talrika diktexempel, av både välkända och bortglömda författare, kan läsaren följa utvecklingen kring detta nationella trauma. Krister Nordberg analyserar hur dikterna togs emot av sin samtid, hur de förhöll sig till det aktuella politiska läget och hur författarens egen situation påverkade ställningstaganden i dikterna – rikets förhållande till Ryssland var en känslig fråga och tryckfriheten var länge inskränkt.


BorgåTitel: "Borgå 1809. Ceremoni och fest" 
Författare: Henrika Tandefelt
Förlag: Svenska litteratursällskapets förlag
Beskrivning: Borgå den 27 mars 1809. Klockors klang, kanonsalut och paraderande soldater fyller staden vid middagstid. Kejsaren anländer till häst och tas emot vid den äreport som uppförts i all hast. Han är här för att öppna lantdagen under pågående krig och för att vinna de nya undersåtarnas förtroende. Boken följer lantdagen från planeringsskedet hösten 1808 till avslutningen i juli 1809. Lantdagen innebar de fyra ståndens överläggningar, men bestod i högsta grad också av ceremonier av olika dignitet, och ständermötets betydelse låg till stor del just i dem. I boken studeras lantdagen genom högtidsakterna, de ceremoniella formerna och festerna.

Skildringar avTitel: "Skildring af krigshändelserna i Öster- och Västerbotten 1808-1809"
Författare: Carl Johan Ljunggren
Förlag: Svenska litteratursällskapets förlag
Beskrivning: Med färgstarka beskrivningar skildrar fänriken C.J. Ljunggren sina upplevelser under slagen vid bl.a. Vörå, Oravais och Kalajoki i Österbotten samt Sävar och Ratan i Västerbotten. Han berättar även livfullt om de bygder som trupperna passerar, om människorna han möter och om livet i fält. Utöver befattningen som krigshistoriker var Ljunggren (1790 – 1852) som uppnådde majorsgrad inom det militära även tecknare och postmästare i Västerås. Boken är en faksimil av Reinhold Hausens utgåva från 1903.


Fanrikens mannTitel: "Fänrikens marknadsminne. Finska kriget och dess följder i eftervärldens ögon"
Författare: Max Engman
Förlag: Svenska litteratursällskapets förlag
Beskrivning: Fänrikens marknadsminne tar upp forskningen kring finska kriget 1808–1809, både den krigshistoriska och den som behandlat de politiska orsakerna och följderna. Dessutom behandlas även kulturella aspekter och historiebruk, dvs. användningen av historia i politisk och kulturell debatt, konst och litteratur.I Sverige sågs krigsutgången som ett steg i skapandet av det moderna, det ”egentliga Sverige”,i Ryssland som en följd av Gustav IV Adolfs politik och behovet att skydda S:t Petersburg. I Finland blev kriget en utgångspunkt för dryftningar av den svenska och ryska tiden i landets historia, ofta i en stämning inspirerad av J.L. Runeberg.

 

MaktensTitel: "Maktens mosaik. Enhet, särart och självbild i det svenska riket"
Red. Max Engman, Nils Erik Villstrand
Förlag: Svenska litteratursällskapets förlag, Atlantis
Beskrivning: Maktens mosaik är en antologi om det svenska riket under perioden 1500-1800. En dåtida regent var inte sällan kung på olika villkor i de enheter som ingick i hans rike. Han riskerade i princip att hamna i krig med sig själv. Historiker från Sverige och Finland lyfter fram det som band samman det svenska riket och sådant som verkade splittrande. Flera uppsatser belyser förhållanden och processer i de två nya politiska enheter som bildades 1809, med betoning på den östra riksdelen.

 

Eliten, riket ochTitel: "Eliten, riket och riksdelningen. Sociala nätverk och geografisk mobilitet mellan Sverige och Finland 1720-1820" 
Författare: Jan Samuelsson
Förlag: Svenska litteratursällskapets förlag, Atlantis
Beskrivning: Eliten, riket och riksdelningen undersöker historikern Jan Samuelson den svenska och finländska samhällselitens sociala nätverk och rörlighet över Bottniska viken under perioden ca 1720-1820. Genom att studera äktenskapsförbindelser, flyttningar och jordägande inom samhällets högsta skikt vill Samuelson ge en bild av hur väl den finländska eliten var integrerad med motsvarande grupper i det svenska rikets västra del. En central fråga är vilka följder freden i Fredrikshamn 1809, då Finland upphörde att vara en del av Sverige, fick för förbindelserna mellan de forna rikshalvorna: Ledde delningen till att förbindelserna bröts? Vilka konsekvenser fick den nya riksgränsen för den finländska eliten? Samuelson belyser dessa frågor genom detaljerade undersökningar av sociala nätverk och flyttningsmönster bland officerare, högre civilämbetsmän och präster före och efter 1809.

Dagbok från falttagetTitel: "Dagbok från fälttåget i Österbotten 1808"
Författare: Eric Gustaf Ehrström
Förlag: Svenska litteratursällskapets förlag, Atlantis
Beskrivning: Men måtte man förlåta en eldig, nygirig 17 års yngling ett Don Quixotteri. Jag brann af längtan att se en batalj. Den unge studenten Eric Gustaf Ehrström kom av en stundens ingivelse att anta sysslan som kommissarie vid Savolax Regemente under pågående krig i juli 1808. Under de fyra månader han följde regementet under fälttåget i Österbotten blev han vittne till slagen vid Lappo, Kauhava och Oravais, erfarenheter som gav honom en inblick i krigets grymhet. I dagboken återger han sina upplevelser dag för dag, han umgås med officerare och kommenterar deras ofta nog så burdusa uppträdande, han skildrar livligt sina strapatsrika provianteringsresor, han beskriver gårdarna och gårdsfolket där han inkvarteras och han återger oförskönat de slag han bevittnar. Men inte bara kriget uppfyller hans tankar gång på gång återkommer han till sina kärleksbekymmer, och det falska ryktet om att hans älskade Marie är död gör honom bestört: En tår föll på papperet och skämde bort hela arket ... olyckliga Gustaf du har förlorat din bästa din dyraste vän i världen ...


Finlands historiaTitel: "Finlands historia, linjer, strukturer och vändpunkter"
Författare: Henrik Meinander
Förlag: Söderströms, Atlantis
Beskrivning: Finlands utveckling från en hednisk stamkultur i utkanten av Europa till ett av världens ledande IT-samhällen är en hisnande berättelse. Över ett halvt millenium som en del av det svenska riket, drygt hundra år som ett ryskt storfurstendöme, därefter självständigheten och EU-medlemsskapet - professor Henrik Meinander placerar genomgående Finland i en internationell kontext, som en del av Europa och världen. De nationella språken, teknologiska innovationerna och geopolitiken lyfts fram, och Meinander avslutar med en bred analys av Finland i början av 2000-talet. Den idag ofta förbisedda svenska tiden får mycket uppmärksamhet i Finlands historia: linjer, strukturer, vändpunkter. Meinander beskriver ett Finland som uppkom inom och parallellt med det svenska riket: historiens gång, där nationer och nationella identiteter föds och ibland också dör, framträder på ett fängslande sätt.

Finskt krig svenskt arvTitel: "Finskt krig - svenskt arv. Finlands historia genom nyckelhålet 1808-1809" 
Författare: Tom Gullberg, Nils Erik Forsgård, Joachim Mickwitz
Förlag: Söderströms, Svenska litteratursällskapet i Finland
Beskrivning: Hur ser vi finländare på den gemensamma historien med Sverige? Nu, jämnt 200 år efter rikssprängningen och Finlands skilsmässa från det svenska riket, är den frågan speciellt befogad. Författarna tar sats i händelserna 1808-1809, och skildrar det finska kriget både lokalt och mot en internationell bakgrund. Utgående från modern forskning tolkas Finlands nya position inom det ryska kejsardömet. Dessutom diskuteras hur spåren av den gemensamma historien med Sverige - utöver det svenska språket - fortfarande är synliga.


 

FanrikTitel: "Fänriks Ståls sägner"
Författare: Johan Ludvig Runeberg
Förlag: Themis förlag
Beskrivning: Allt sedan det svenska rikets begynnelse var också Finland en del av det, innan det katastrofala kriget mot Ryssland ledde till Rikssprängningen genom den ryska erövringen 1808-1809, vilken även bekräftades formellt genom fredsslutet i Fredrikshamn den 17 september 1809. När första samlingen av "Fänrik Ståls sägner" gavs ut i december 1848 väckte den oerhört stor entusiasm i såväl Finland som Sverige. Trots att kriget ses ur förlorarens synvinkel kom Sägnerna att få väldigt stor betydelse då diktverket har såväl patriotiska som nationsbyggande aspekter. Runebergs fosterlandskärlek handlar om att med hängivenhet kämpa och arbeta för nationen och inte sälja den. Genom att lyfta fram Finska krigets nesliga historia i ögonblicksbilder och ge krigsskildringarna episodisk anekdotisk form gav Runeberg levande teckningar av folket i krig och skapade på så vis en källa till nationell stolthet.

Mot oster soldatTitel: "Mot öster soldat"
Författare: Jan Fridegård
Förlag: Themis förlag
Beskrivning: "Mot öster soldat" innehåller två romaner, såväl "Mot öster soldat" som "Soldatens kärlek". Här skildras kriget mot Ryssland 1808-1809 utifrån en ung lantvärnssoldat, Johan Malm, och hans kamrater. En hop bondpojkar som man inte ens har råd att utrusta med uniformer innan de skickas österut mot ryssen. De illusioner Johan haft om soldatlivets glans och hjältemod får snart sina allvarliga knäckar. Överskeppningen blir en pärs och vid den finska kusten får de unga soldaterna sitt elddop. Det blir ingen framgång för de svenska vapnen, men Johan klarar sig helskinnad denna gång. De unga soldaternas umbäranden i fält med dödsskräck, prygelstraff och hungersnöd bär verklighetsprägel. Johan kommer efterhand att delta i flera strider och lär sig behärska både sin rädsla och sitt gevär. Även hans mor, Margareta, och morfar, bonden Eric Hansson, tar plats i denna skildring av kriget bortom hjältehistoriens kulisser.


Geog carl vonTitel: "Georg Carl von Döbeln - en biografi"
Författare: Bengt kummel
Förlag: Themis förlag
Beskrivning: Döbeln träffades av en kula i pannan under försvaret av bron vid Porrassalmi 13 juni 1789 - vilket resulterade i ett livslångt sår som aldrig riktigt läktes och doldes under ett svart pannband. Som överstelöjtnant vid Västgöta-Dals regemente bodde han 13 år på kronobostället Önn, fyra mil från Vänersborg. 1806 utnämndes Döbeln till sekundchef vid Nylands infanteriregemente och vid ryssarnas attack 21 feb. 1809 blev han genast involverad. Döbelns insatser under kriget tillhör de mest omskrivna genom Runebergs "Fänrik Ståls sägner", inte minst som befälhavare vid Jutas den 13 sept. 1808. Som befälhavare på Åland kunde han under mars 1809 rädda trupperna undan övermäktiga ryska styrkor över isen på Ålands hav till Väddö. Ryska trupper följde efter, inriktade på att besätta Stockholm, när Döbeln lurade dem med en krigslist om pågående fredsförhandlingar. Räddade Döbeln på så vis Sverige?


Biblis 46Titel: "Biblis 46. Svensk - finska kulturförbindelser under 800 år"
Red. Ingrid Svensson och Ulf Jacobsen
Förlag: Föreningen Biblis
Beskrivning: Ur innehållet: Jonas Nordin: Svenskar, finnar och lappar på världens amfiteater • Otfried Czaika: Det kollektiva minnet av reformationen och Mikael Agricola i 2000-talets Finland • Heli Therman: Tre århundraden, tre riken. Översikt av den finska friexemplarsverksamheten från stormaktstiden till 2000-talet • Marita Rajalin: Ett gemensamt kulturarv. Om kontakterna mellan Sverige och Åbo Akademiska bibliotek • Esko Häkli: Om kontinuitet och diskontinuitet i Finlands bibliotekshistoria efter 1809. Fallet Matthias Calonius • Anna Perälä: Heikki A. Reenpää och hans samling • Gunnel Stenqvist & Gunnel Furuland: Fredrika Bremer i Sverige och Finland.


Finska krigetTitel: "Finska kriget 1808 - 1809"
Författare: Martin Hårdstedt
Förlag: Prisma
Beskrivning: "Så kommenderades framåt marsch. Bataljonen gjorde front mot fienden och började sin taktfasta förflyttning. Order förkunnades ackompanjerade av trumsignaler. Musköterna laddades och gjordes klara. Första ledet gick ner på knä, men det bakre förblev stående." Så inleddes slaget vid Oravais i ottan den 14 september 1808, en av de mest dramatiska händelserna under finska kriget. Det krig mellan Sverige och Ryssland som ledde till att den månghundraåriga föreningen mellan Sverige och Finland sprängdes och Finland blev ett ryskt storfurstendöme. Med hjälp av ett digert källmaterial, målande ögonvittnesskildringar och välkända episoder ur Fänrik Ståls sägner beskriver författaren kriget från februari 1808, när ryska trupper gick över gränsen mot Finland, till freden i Fredrikshamn i september 1809. Han skildrar den svenska arméns snabba reträtt norrut, segrarna, motgångarna, den hårda marschen ut ur Finland, de dödsbringande vinterkvarteren kring Torneå och avvärjningsstriderna i Västerbotten under våren och sommaren 1809.


LivrustTitel: "1809 Rikssprängning och begynnelse. 200-årsminnet av Finska kriget"
Red. Per Sandin 
Förlag: Livrustkammaren
Beskrivning: För den som vill sätta sig in i själva krigshistorien, på ett låt vara kortfattat och sammanfattande vis, kan 1809 – Rikssprängning och begynnelse. 200-årsminnet av Finska kriget rekommenderas. Det är till formen en diger katalog över en utställning som är gemensam för Livrustkammaren i Stockholm och Nationalmuseum i Helsingfors. Bland författarna kan nämnas Matti Klinge, Martin Hårdstedt, Torkel Jansson och Max Engman. Även den som inte har möjlighet att bevista utställningen kommer att ha stor glädje av bokens artiklar och färgbilder av kartor, vapen, porträtt, teckningar och brev.
Text från recension SvD:
www.svd.se/kulturnoje/litteratur/artikel_2348437.svd

Prisetfor ljusTitel: "Priset på ljus och mörker i Tornedalen"
Författare: Christina Snell-Lumio 
Förlag: Lumio Förlag
Beskrivning: Detta är min subjektiva beskrivning av Tornedalen, av dess historia, kultur och dess strider .. Det är min tolkning utifrån min uppväxt i södra Sverige, född i Luleå och med en mormor från Salmis. Hur ser du på Tornedalen och hur skulle du beskriva Tornedalen ? Utveckling handlar ofta om att kunna se på sig själv med någon annans ögon. Hemmablindheten hämmar. Bilden jag beskriver är utifrån mina egna subjektiva ögon och ingen annans...SkiljevagenTitel: "Sverige och Finland vid skiljevägen 1808-1812"
Författare: Reima T.A. Luoto, Heikki Talvite, Pekka Visuri
Förlag: Fenix förlag
Beskrivning: Finska kriget var en liten episod under Napoleonkriget som kraftigt skakade om hela Europa för två hundra år sedan. Som en följd av kriget avbröts det statliga samarbetet mellan Sverige och Finland, som varat i över sex hundra år. Efter fredsavtalet i Fredrikshamn blen Finland år 1809 ettt autonomt storfurstendöme men införlivat med det ryska imperiet. Sverigen ingick år 1812 ett nytt avtal med Ryssland som garanterade den längsta fredsperioden i Sveriges historia.


 

AterseendeTitel: Återseende - Second Sight
Författare: Lena Hellström, Sune Högberg
Förlag: Himlajorden AB
Beskrivning: Med anledning av Märkesåret 1809 och 200-årsminnet av Sveriges och Finlands riksdelning har heta kulturmöten skett i Nordic Delight försommaren och hösten 2009 – på tvärs över Norden! I Bryggeriet i Nora visades det en svensk-finsk utställning som blev succé. Nu kan du tal del av utställningen i bokform!

 

Bokbeskrivningarna är hämtade ifrån www.adlibris.com


Övrig utgiven litteratur med anknytning till 1809

Titel: "Statskuppen och regeringsformens tillkomst som tolkningsprocess"
Författare: Anders Sundin
Beskrivning: Avhandling vid Uppsala universitet
 
Titel: "Marschen mot makten.Västra arméns revolt och väg till Stockholm 1809"
Författare: Mats Hemström
Beskrivning: Avhandling vid Uppsala universitet

Titel: ”I krigets spår 1809 - 2009 - tvåhundra år av norrbottnisk historia"
Författare: Kjell Lundholm
Beskrivning: Boken ges ut av Nederluleå hembygdsförening och fokuserar på händelserna 1809 med inriktning på Norrbotten. Några av bokens huvudrubriker är: De europeiska bakgrunden, , Finland - bufferten i öst, Från Torneå till Hörnefors, Freden - Finland förlorat och en ny riksgräns, De följande två seklen samt Besöksmål i norr.
Utgivningsår: 2009

Titel: "Historiebok och encyklopedi om Barentsregionen" 
Författare: Lars Elenius, docent i historia vid Luleå tekniska universitet
Beskrivning:
Utgivning: Under produktion. Egen utgivning.

Titel: Adeleide von Hauswolff
Författare: Margareta Marin
Beskrivning: Boken ska beskriva von Hauswolffs liv.
Utgivning: Under produktion.

Titel: "Skärgårdskriget 1808"
Författare: Göran Eriksson
Beskrivning: Boken beskriver skärgårdskriget som var en viktig del av händelserna 1808 och 1809.
Utgivning: Ges ut av Nordvik Akademi. Upplaga två kom i april 2008

Titel: "Sveriges argaste liberal. Carl af Forsell - officer, statistiker och filantrop
Författare: Henrik Höjer
Beskrivning: Forsell var en av 1809 års kuppmän, han skapade som statistiker Sverige första populärvetenskapliga tidskrift och genom hans ögon får vi följa skapandet av det moderna Sverige.
Utgivning: Norstedts förlag. Augusti 2007.

Titel: "Affairen vid Ratan"
Författare: Björn Holm
Utgivningsår: 2003

Titel: "I krigets spår 1809 - 2009 - tvåhundra år av norrbottnisk historia"
Författare: Kjell Lundholm
Beskrivning: Boken ges ut av Nederluleå hembygdsförening och fokuserar på händelserna 1809 med inriktning på Norrbotten. Några av bokens huvudrubriker är: De europeiska bakgrunden, Finland - bufferten i öst, Från Torneå till Hörnefors, Freden - Finland förlorat och en ny riksgräns, De följande två seklen samt Besöksmål i norr.
Utgivningsår: 2009

Titel: "Nya Åland"
Författare: Pertti Hakala, Christer Kuvaja, Martin Hårdstedt
Beskrivning: Om Ålands 1800-tal - en del av serien om det åländska folkets historia.
Utgivning: hösten 2008. Ges ut av Ålands kulturstiftelse på uppdrag av Lagtinget.

Titel: "Om krigets förutsättningar: den militära underhållsproblematiken och det civila samhället i norra Sverige och Finland under Finska kriget 1808-1809"
Författare: Martin Hårdstedt
Beskrivning:
Utgivning: Institutionen för historiska studier, Umeå universitet

Titel: "Krig kring kvarken: Finska kriget 1808-1809 och slaget vid Oravais i ny belysning"
Författare: Martin Hårdstedt, Göran Backman
Beskrivning:
Utgivning: 1999, Oravais historiska förening
 
Titel: "Svensk militärhistorisk atlas"
Författare: Hjalmarsson, Högberg
Beskrivning: Boken tar upp vänstra rikshalvan under bland annat kriget 1808-1809 ur ett militärhistoriskt perspektiv.
Utgivning: 2000

Titel: "Ducker och Savolaxbrigaden: finska kriget 1808-1809"
Författare: Bertil Nelsson
Beskrivning: En biografi om Joachim Zachris Duncker 1774-1809
Utgivning: 2000

Titel: "1808: gerillakriget i Finland"
Författare: Anders Persson
Beskrivning:
Utgivning: 1986

Titel: "Perh Adam Stromberg: omstridd landshövding i Västerbottens län under finska kriget 1808-1809"
Författare: Bo Rosén, Elsbeth Rosén
Beskrivning: Biografi om landshövding Stromberg
Utgivning: 1997, Västerbottens läns hembygdsförening

Titel: "Sveriges sista krig: de dramatiska åren 1808-1809"
Författare: Allan Sandström
Beskrivning:
Utgivning: 1994, Örebro Libris

Titel: okänd
Författare: Tobias Wassberg, Mette Muhli
Beskrivning: Fotodialektal bok om Sverige och Finland i samband med Märkesåret 1809.
Utgivning: 2009

Titel: "Tornedalsrådets årsbok 2008/2009"
Författare: okänt
Beskrivning: Den årliga boken från Tornedalsrådet kommer 2009 att ha händelserna 1808-1809 som tema.
Utgivning: 2009, Tornedalsrådet.

Titel: "Boken om vårt land"
Författare: Zacharias Topelius
Beskrivning: Om 1808 års krig
Utgivning: 1919

Titel: "Striden om Finland 1808-1809"
Författare: Hugo Schulman
Beskrivning: Den finske generalen Schulman skrev boken till 100-årsminnet av kriget. Projekt Runeberg har digitaliserat boken i tid för 200-årsminnet av kriget och finns tillgänglig på
http://runeberg.org
Utgivning: 1909, den digitala versionen publicerades i januari 2008.

Titel: "Finska kriget 1808 och 1809: läsning för ung och gammal
Författare: Gustaf Björlin
Beskrivning:
Utgivning: 1882

Titel: "Bonderensningen i svenska Österbotten: en episod från 1808 års finska krig: dagboksanteckningar"
Författare: Peter Johan Bladh
Beskrivning:
Utgivning: 1882

Titel: "Anteckningar öfver 1789-1790 samt 1808-1809 årens fälttåg i Finland"
Författare: Carl Adolf Brakel
Beskrivning:
Utgivning: 1862

Titel: "Ett hundra års minne: minnesbilder"
Författare: Johan Jakob Burman, Oscar von Knorring
Beskrivning:
Utgivning: 1909

Titel: "Hjältarne i finska kriget 1808-1809: minnesbilder och biografier"
Författare: Johan Jakob Burman, Oscar von Knorring
Beskrivning:
Utgivning: 1908

Titel: "Förräderiets spel i kampen om Finland"
Författare: Cecilia Bååth-Holmberg
Beskrivning:
Utgivning: 1912

Titel: "När riket sprängdes: fälttågen i Finland och Västerbotten 1808-1809"
Författare: Eirik Hornborg
Beskrivning:
Utgivning: 1955

Titel: "Sjukvård och läkare under kriget 1808-1809"
Författare: K.E Lindén
Beskrivning:
Utgivning: 1908

Titel: "Historia öfver kriget emellan Sverige och Ryssland åren 1808-1809"
Författare: Gustaf Montgomery
Beskrivning:
Utgivning: 1842

Titel: "Sveriges krig åren 1808 och 1809"
Författare: Generalstabens krigshistoriska afdelning
Beskrivning: kartor
Utgivning: 1910

Titel: "Göran Magnus Sprengtporten: förrädaren och patrioten"
Författare: Stig Ramel
Beskrivning: En roman om Göran Magnus Sprengtporten som ville skapa ett Finland skilt från Sverige och under ryskt beskydd. Ramel har skapat ett levande porträtt som lyfter fram både framgångar och motgångar och skildrar mannen som går i Katarina den storas tjänst och blir rysk general. I slutänden var det Sprengportens plan som ryssarna använde sig av när de erövrade Finland.
Utgivning: Bokförlaget Atlantis AB (2003)

Titel:  I Ofredens spår - Historieteckning och minnesmärken över finska kriget 1808-1809 i Västerbottens kustland.
Författare: Sture Lövgren
Beskrivning: Kort beskrivning av kriget 1808-1809 med tyngpunkt på händelserna i Västerbotten samt en presentation i ord och bild av de fysiska minnesmärken som finns mellan Öre älv och Bygdeå i Västerbottens kustland. (Sammanfattning på Engelska och Finska)
Utgivning: 1990. Distr. Umeå kommun.


Titel:Gunboat Number 14
Författare: Jens Kuhn
Beskrivning: It's 1808 and Sweden is at war with Russia. The war is not going well. On land, the Swedish army is retreating continuously and all that stands between the Russians and the Swedish mainland are the gunboats of the inshore fleet. The sea war amongst the islands of the Finnish and Swedish archipelagos is a special kind of war, fought in open boats by badly equipped men without proper training. Fighting the weather as much as the Russians, Lieutenant Johan Kuhlin commands a small squadron of three gunboats on special duty. During the short and wet summer, he learns that an independent command isn't all glory and that spies can be more dangerous than Russian guns.
Utgivning: 2009, Lulu.com